Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Samen Uit Logeren

Samen Uit Logeren zet zich in om zorg van hoogwaardige kwaliteit te leveren. Het kan echter zijn dat zaken onduidelijk zijn of dat iets niet volgens verwachtingen verloopt. Vaak berusten dit soort zaken in de praktijk op misverstanden, maar in een enkel geval kan een klacht ontstaan. Klagen heeft een negatieve klank, maar kan ook een signaal zijn om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Dat is wat bij Samen Uit Logeren hoog in het vaandel staat.

Eerst praten

Als er iets misgaat tijdens de logeeropvang of als u niet tevreden bent over de geleverde zorg en begeleiding, kunt u met ons in gesprek gaan. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Misschien was de begeleiding van Samen Uit Logeren niet zorgvuldig genoeg, niet naar uw verwachtingen of ging er iets verkeerd. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden. Als wij weten wat er misging of onbegrepen is, kunnen wij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter uitgelegd wordt en/of beter verloopt. Zo verbetert de logeeropvang van Samen Uit Logeren; niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Iemand meenemen

Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht direct met ons te bespreken. Bijvoorbeeld omdat u bang bent dat dit gevolgen heeft voor de opvang of voor de relatie met ons als zorgaanbieder. Misschien wilt u niet als een klager overkomen of bent u geëmotioneerd. Het kan dan fijn zijn om iemand mee te nemen naar het gesprek, zoals een familielid, vriend of goede kennis. U kunt er ook voor kiezen om via een andere weg te communiceren, zoals via een e-mail of brief.  

Hoe u uw klacht ook meldt, wij gaan ons uiterste best doen het goed met u op te lossen.

Geen oplossing

Bent u niet tevreden over het gesprek? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet goed naar u geluisterd is? Of bent u het niet eens met de oplossing die Samen Uit Logeren voorstelt? Dan kunt u contact opnemen met het AKJ (Stichting advies-en klachtenbureau Jeugdzorg). Zij zijn de vertrouwenspersoon als het gaat om jeugdhulp. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.akj.nl en onderstaande gegevens:

T: 088 – 555 1000

E: info@akj.nl

W: www.akj.nl